Audience journey in de praktijk

Videocontent wordt steeds belangrijker voor het promoten van een product of service. Toch blijkt slechts 15% van de bedrijven of organisaties een strategie te hebben voor online video’s. Jeroen Veldkamp van Veldkamp Produkties legt uit dat ze een duidelijke strategie gebruiken voor online vidoecontent. En dat is niet zonder resultaat, met hun doeltreffende campagnes hebben ze onlangs de Bronze World Medal op het New York Festival World’s Best TV & Film 2018 gewonnen voor de corporate moodfilm ‘We bring high-tech to life’ voor SIOUX. In de corporate video van Sioux is te zien hoe technologie de wereld om ons heen verandert en schept het hightech bedrijf een beeld van een innovatieve toekomst met oneindige mogelijkheden. Het is een mooi voorbeeld van storytelling.

Storytelling
Video is storytelling. Met een video kan een bedrijf zijn verhaal, product of service overbrengen aan klanten. Belangrijke element hierbij zijn setting, motorische moment, keerpunten, climax en conclusie. En om de klant aan je te kunnen binden en blijven boeien wordt ook weer teruggegrepen naar de audience journey. Want voor elk moment in de klantreis is er een geschikte video. Aan de hand van de Customer Life Cycle Loop wordt de klant in alle 8 fases meegenomen.

Customer Life Cycle Loop
In de eerste fase –Awareness - draait het om het bekend maken van het product, dienst of merk bij de consument. Middels video bestaat de mogelijkheid om met beelden én audio een totaalbeeld te schetsen van het product, dienst of merk. Hierna volgt ‘Knowledgde’, waar de consument meer inhoudelijke informatie krijgt over het product of merk. De derde fase is ‘Consideration’. In deze fase krijgt de consument via anderen het gevoel dat het product of merk goed is. Video wordt ingezet om andere mensen te laten vertellen over het product of merk. Een uniek voorbeeld is de video ‘Persoonlijk afscheid’ die Veldkamp Produkties maakte voor Coöperatie DELA.

Hierna komt er een echt stukje storytelling naar voren. In de vierde fase – Selection - wordt dieper ingegaan op het product of merk en komt het echte verhaal van dit product of merk naar voren. Rationele argumenten worden gecombineerd met emotie, om invloed uit te oefenen op de attitude en houding van de consument ten aanzien van een product of merk. Voor het uiteindelijk aanschaffen van het product of diens service is video ook effectief. In de fase ‘Buying’ kan een video worden ingezet om de kwaliteit, eenvoud of instructies van het product of merk te laten zien. De instructiefilm van de Traxer, een dakkoffer van Hapro laat dat goed zien.

Daarna volgt de fase ‘Satisfaction’ waarin de consument wordt herinnerd aan de blijdschap die hij/zij ervaarde bij het aanschaffen van het product. Het verspreiden van een video via sociale media of e-mail waarin hij/zij van andere consumenten hoort hoe blij zij zijn met het product is veelgebruikte methode. De fase ‘Retention and loyalty’ is nog meer gericht op het behouden van de klant door nogmaals in te gaan op de goede kwaliteit van hun aankoop. In de laatste fase ‘ Advocacy’ wordt ingespeeld op de loyaliteit van de klant. het voorbeeld van Philips over de 100 jaar samenwerking met PSV is een echt stukje storytelling. In de video bedankt Philips PSV door middel van hun verhaal en hun geschiedenis met voetbal te vertellen, de link tussen Philips en voetbal wordt continu gemaakt in de video. Loyaliteit springt van het witte doek af. En daarmee is ook de laatste fase van de audience journey bereikt en is de klant loyaal geworden.